Specialistii ferestrelor, fatadelor si sticlei

I N V I T A T I E Conferinta “Specialistii ferestrelor, fatadelor si sticlei” 13 octombrie 2016, Bucuresti Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta are deosebita placere de a va invita sa participati in data de 13 octombrie 2016 la conferinta “Specialistii ferestrelor, fatadelor si sticlei”, la Phoenicia Grand Hotel – Blvd. Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, Bucuresti – …

Opinia UEPC asupra indicatorilor de baza pentru performanta de mediu a cladirilor

UEPC salută posibilitatea oferită de Comisia Europeană de a prezenta observații cu privire la propunerea sa de a stabili un cadru comun al UE pentru indicatorii de bază pentru performanța de mediu a clădirilor, avand în vedere faptul că pentru fiecare indicator standardele CEN relevante vor fi utilizate ca bază pentru exprimarea performanței de mediu. Cu toate acestea, unii dintre …

Legislaţie în domeniul finanţelor publice cu prevederi specifice Fondurilor Externe Nerambursabile

 Hotărârea nr. 874 din 18/08/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 615 din 31 august 2010)  Hotărârea nr. 1883 din 24/11/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu” pentru care se aplica …

Directiva EPBD revizuita, in analiza la Comisia Europeana

Ca urmare prezentarii unui draft al Directivei EPBD revizuita, s-a remarcat constatarea Comisiei Europene referitoare la faptul ca  “analiza cost-optimalitate pentru stabilirea cerințelor minime a fost un exercițiu de succes, demonstrand un nivel rezonabil de cerinte si asteptari.” Cu privire la răspunsurile de consultare , UEPC precizeaza: “Mai mulți respondenți au declarat că, în timp ce EPBD a avut succes în …

Romanian Building Awards – S-a lansat linia de inregistrare online a proiectelor

Înscrie un proiect pe rba.spatiulconstruit.ro! S-a lansat linia de înregistrare online a proiectelor pentru Premiile Romanian Building Awards – premii de recunoaștere publică a excelenței în proiectarea și execuția spațiului construit din România – S-a lansat rba.spatiulconstruit.ro, linia de înscriere online a proiectelor pentru RBA – Romanian Building Awards – Premiile Naționale pentru Spațiul Public Construit. Arhitecți, constructori și beneficiari …

Legislaţie în domeniul achiziţiilor

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016) Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016. Legea 99/2016 …

CODUL AMENAJARII TERITORIULUI, URBANISMULUI SI CONSTRUCTIILOR

Forumul constructorilor va pune la dispozitie toate regulile de initiere, proiectare, autorizare, executie, calitate, exploatare etc. ale unei constructii. Deoarece aceasta categorie este intr-o continua expansiune, va invitam sa urmariti constant modificarile postate, conformate cu actulizarile postate pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Lista legilor in vigoare Legea nr. 350/2001 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , …

Regulamente europene în limba română

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul …

POCU (2014-2020)

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de …