Regulamente europene în limba română

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

Regulament 966/2012 Normele financiare aplicabile bugetului general al UE

Regulament 1268/2012 Normele de aplicare a Regulamentului 966/2012

 Regulament 539/2010 Modificarea Regulamentului 1083/2006

 Regulament 437/2010 Modificare a Regulamentului 1080/2006

 Regulament 846/2009 Modificarea Regulamentului 1828/2006

 Regulament 397/2009        Modificare Regulament 1080/2006

 Regulament 396/2009        Modificarea Regulamentului 1081/2006

 Regulament 284/2009        Modificarea Regulamentului 1083/2006

 Regulament 1084/2006     Referitor la Fondul de Coeziune

 Regulament 1083/2006     Prevederi generale Instrumentele Structurale

 Regulament 1082/2006     Grupările europene de cooperare teritorială

 Regulament 1081/2006     Referitor la Fondul Social European

 Regulament 1080/2006     Referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională

 Regulament 1828/2006     Implementarea Regulamentului 1083/2006

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *