Directiva EPBD revizuita, in analiza la Comisia Europeana

Ca urmare prezentarii unui draft al Directivei EPBD revizuita, s-a remarcat constatarea Comisiei Europene referitoare la faptul ca  “analiza cost-optimalitate pentru stabilirea cerințelor minime a fost un exercițiu de succes, demonstrand un nivel rezonabil de cerinte si asteptari.”

Cu privire la răspunsurile de consultare , UEPC precizeaza: “Mai mulți respondenți au declarat că, în timp ce EPBD a avut succes în îmbunătățirea performanței energetice pentru clădiri noi, nu stimulează suficient necesitatea de renovări pentru eficiență energetică.”.

În ceea ce privește opțiunile politice, Comisia Europeana are în vedere opțiunea II ( “punere în aplicare îmbunătățită, inclusiv modificări specifice pentru consolidarea dispozițiilor actuale”), drept opțiunea preferată.  Această opțiune include opțiunea I ( “Consolidarea punerii în aplicare și orientări suplimentare”), dar merge dincolo și solicita modificări specifice ale directivei EPBD actuale, pentru a aborda mai pe larg sursa problemelor. Cu toate acestea, spre deosebire de opțiunea III, această opțiune rămâne în conformitate cu cadrul actualului EPBD, cu o mai bună informare a utilizatorilor finali și cerințe minime de performanță, care să evite intervenția pe clădiri sub nivelul optim.

Comisia constată că opțiunea II este opțiunea preferată deoarece este cea mai bine aliniata cu rezultatele și concluziile evaluării EPBD și a cadrului existent:

– Permite menținerea domeniului de aplicare prudentă existent, si care stă la baza acțiunii UE privind asigurarea construirii eficiente din punct de vedere al subsidiarității, proporționalității și rentabilității, lăsând,  în același timp, o flexibilitate semnificativă statelor membre.

– Se păstrează principalele obiective, principii și arhitectura generală a directivei, care funcționează bine și este sprijinită de către părțile interesate, inclusiv statele membre.

– Include numai modificări orientate, care să permită continuarea punerii în aplicare a dispozițiilor-cheie din directiva actuală, care sunt deja in vigoare și sunt rentabile.

– Beneficiaza de un echilibru între orientare și limitele legislative revizuite pentru a introduce noi dispoziții concentrate in a aborda în special cladirile existente, precum și modalitatile de finantare.

Această opțiune introduce îmbunătățiri semnificative de simplificare a EPBD și cadrul general de reglementare și va îmbunătăți performanța energetică a clădirilor, prin intermediul modificărilor specifice permițând în același timp un nivel ridicat de flexibilitate pentru punerea în aplicare la nivel național.

O noutate în acest proiect este introducerea “punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice pentru fiecare loc de parcare, fără a re-intervenție asupra structurii clădirii”.

Se prevede ca directiva efectivă sa fie emisa oficial la jumătatea lunii octombrie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *