Despre proiect


Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!” este implementat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor împreună cu filialele sale de la Arad si Cluj, în parteneriat cu Patronatul Societăților de Construcții, Patronatul Producătorilor de Tâmplarie Termoizolantă, în regiunile București-Ilfov, Vest și Nord-Vest pe o perioadă de 18 luni, începând cu aprilie 2014.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității și adaptabilității persoanelor angajate din România la necesitățile pieței muncii, prin participarea acestora la programe de formare profesională pentru adulți.

Astfel un număr de 962 de persoane angajate vor beneficia de consiliere și orientare profesională prin intermediul proiectului, din care 812 persoane participă la programe de calificare sau recalificare profesională în ocupațiile:

–   Lucrător în Izolații – Nivel I;
–   Dulgher – Tâmplar – Parchetar – Nivel II;
–   Fierar – Betonist – Nivel II;
–   Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice – Nivel II;
–   Montator siteme de tâmplărie termoizolantă – Nivel II;
–   Tinichigiu – Vopsitor auto – Nivel II;
–   Lucrător în comerț – Nivel I;
–   Cameristă – Nivel I.
și evaluare ce competențe dobăndite în context nonformal pentru următoarele ocupații din sectorul de construcții:
–   Confecționer geam termoizolator – Nivel II;
–   Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice – Nivel II.

Cursurile de formare profesională sunt în totalitate GRATUITE și se vor desfășura în perioada mai 2014 – octombrie 2015, în regiunile București-Ilfov, Vest și Nord Vest.

Beneficii pentru participanți

 • Cursuri gratuite pentru angajați în conformitate cu cerințele pieței
 • Oportunităţile de calificare / recalificare profesională
 • Certificat de calificare recunoscut la nivel național și european
 • Decontare transport
 • Materiale suport pentru studiu, suport de curs + mapă de curs și echipament de protecție
 • Subvenții la absolvire: pentru absolvenţii de nivel I: 360 lei, pentru absolvenţii de nivel II: 740 lei
 • Siguranța locului de muncă
 • Posibilitatea identificării mai facile a unui loc de muncă în caz de șomaj
 • Program flexibil în funcție de orarul de lucru

Servicii gratuite de informare, consiliere și orientarea profesională

 • Informare cu privire la oportunităţile de calificare / recalificare și evaluare a competențelor profesionale
 • Consiliere individuală și orientare profesională pentru stabilirea traseului profesional
 • Participare la programe de formare profesională în conformitate cu cerințele pieței

Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună” are un buget de 4.272.710,74 lei și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 – “Acces și participare la formare profesională continuă”. ID Proiect: POSDRU/164/2.3/S/137877.