Opinia UEPC asupra indicatorilor de baza pentru performanta de mediu a cladirilor

UEPC salută posibilitatea oferită de Comisia Europeană de a prezenta observații cu privire la propunerea sa de a stabili un cadru comun al UE pentru indicatorii de bază pentru performanța de mediu a clădirilor, avand în vedere faptul că pentru fiecare indicator standardele CEN relevante vor fi utilizate ca bază pentru exprimarea performanței de mediu. Cu toate acestea, unii dintre …

Legislaţie în domeniul finanţelor publice cu prevederi specifice Fondurilor Externe Nerambursabile

 Hotărârea nr. 874 din 18/08/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 615 din 31 august 2010)  Hotărârea nr. 1883 din 24/11/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu” pentru care se aplica …

Directiva EPBD revizuita, in analiza la Comisia Europeana

Ca urmare prezentarii unui draft al Directivei EPBD revizuita, s-a remarcat constatarea Comisiei Europene referitoare la faptul ca  “analiza cost-optimalitate pentru stabilirea cerințelor minime a fost un exercițiu de succes, demonstrand un nivel rezonabil de cerinte si asteptari.” Cu privire la răspunsurile de consultare , UEPC precizeaza: “Mai mulți respondenți au declarat că, în timp ce EPBD a avut succes în …

Legislaţie în domeniul achiziţiilor

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016) Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016. Legea 99/2016 …

CODUL AMENAJARII TERITORIULUI, URBANISMULUI SI CONSTRUCTIILOR

Forumul constructorilor va pune la dispozitie toate regulile de initiere, proiectare, autorizare, executie, calitate, exploatare etc. ale unei constructii. Deoarece aceasta categorie este intr-o continua expansiune, va invitam sa urmariti constant modificarile postate, conformate cu actulizarile postate pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Lista legilor in vigoare Legea nr. 350/2001 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , …

Regulamente europene în limba română

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul …